Lokale saker :

Årsmeldingar:

8. mai-markeringar:

 • Markering av 8. mai 2007
 • Markering av 8. mai 2006
 • 8. mai 2005: Fred og framgang i 60 år
 • Markering av 8. mai 2004
 • 8. mai: Refsa forsvarspolitikken
 • Markering av 8. mai på Voss
 • Markering av 8. mai 2001
 • Foredrag på våre møte:

  Andre saker:


  Diplomutdeling og utveksling av gåver på Bømoen 19. mars 2002.


  Kåre Willoch gjesta Tysklandsbrigaden fredag 26. oktober
  (Biletet er frå artikkelen "Kåre Willoch til Voss")
  Generalmajor Olav Breidlid, er medforfattar av boka «De norske styrker i Tyskland 1947-1953».
  (Biletet er frå referat årsmøte 2002)