Årsmelding for år 2003

 

Styret i 2003:

Formann. Aage Henning Stavenes, Nestformann: Olav T. Bryn, Kasserer: Lars Jordal, Sekretær: Rolf J. Helgesen. Styremedlemmer: Ragnvald Fleten, Knut Strøm og Bernt Veka.

Varamenn; Birger Brekkhus, Victor Steinsland og Ivar Gjelland.

Revisorer: Torbjørn Seim og Arne Fjose.

Valgnemd: Steffen Kvarekvål, Arthur Graue og Sjur Almeland.

I arbeidsutvalget  har disse vært med Aage Henning Stavenes, Olav T. Bryn, Lars Jordal og Rolf J. Helgesen.

Medlemstallet var ved forrige årsmøte 194 medlemmer. I år har vi 180 betalende medlemmer. Dette er vel det som kalles naturlig avgang.

 

Årsmøtet  ble holdt på Nøring Pensjonat 25.02.03 kl. 12,00, og det var møtt frem 30  veteraner.

Formannen åpnet møtet presis kl. 12,00 og bad om 1 min. stillhet  for å minnes de som hadde gått bort siden sist årsmøte.

Til møteleder ble valgt Magne Nordeide, og referent Rolf J. Helgesen. Til å underskrive protokollen ble valgt Arnfinn Brekke og Johan Dolve.

Kjell Rune Linga fra Sivilforsvaret i Hordaland fikk så ordet til et foredrag  med tema:

”Eit Sivilforsvar i omstilling”. Det ble delt ut manus om foredraget til alle, så det var lett å følge med.

Etter foredraget var det kaffepause med rundstykker og loddsalg. Vi tok så fatt på vanlige årsmøtesaker, der årsmelding, regnskap og valg gikk fort og grei unna.

Der kom frem forslag om å skrive event. Jubileumsskrift til laget sin 10 årsdag  08.11.04. Styret ble anmodet om å sette ned en komite til dette arbeidet.

      Møteslutt kl. 15.15.

 

Møter: Arbeiduvalget har hatt 2 møter, og det er holdt 5 styremøter. Det har vært 2 festmøter på Bømoen. I tillegg har det vært arrangert tur til Nordsjøfartsmuseet i Telavåg og museet på Herdla, og tur til Polen og Tyskland.

4. mars  var det annonse i V.G. om medaljene for internasjonale operasjoner som TBVF er tildelt ansvaret for.

11. mars var det festmøte på Bømoen sammen med Voss Forsvarsforening.

8. mai var det kransepålegging på minnebautaen i Prestegardsmoen over falne i krigen   40 – 45. Voss Gutemusikklag anno  1947 deltok. Tale for de falne ble holdt av Lars Jordal.

Det var en fin seriemoni med godt fremmøte tross dårlig vær. Ordfører Bjørn Christensen og kultursjef Dagestad var til stede.

17. mai var en tropp på 26 veteraner i folketoget. Fjernsynet fra NRK hadde sending fra Voss, og vår forening fikk vist seg frem.

5. juni var 48 veteraner og følge på tur til Telavåg og Herdla, Vi fikk her med oss mye historie fra krigsårene 40 – 45. En lærerik tur.

20. – 29. august var det tur til Polen og  Tyskland. Fyldig referat har stått i ”Hordaland”, og dette er også lagt ut på vår internettside. (Se denne linken)

5. – 7. september var form. Aage Henning Stavenes og kasserer Lars Jordal utsendinger til landsmøte på Ørlandet Hovedflystasjon.

10. oktober  hadde vi festmøte på Bømoen kl. 18.00  Foredragsholder var formannen i Stortingets forsvarkomite Marit Nybakk. Tema for foredraget var ”Det norske forsvaret innenfor nye sikkerhetspolitiske utfordringer” Et fyldig foredrag som også er lagt ut på internett (Se denne linken)

Etter foredraget hadde vi samling til festmiddag der Ragnvald Fleten var festleder, og etter middagen gikk vi opp i offisersmessen der det ble servert kaffe og kaker. Der var som vanlig dans og åpen  bar. Festen var slutt kl. 01.30.

 

Annen aktivitet. Arbeidet med vår internettside fortsetter. Aage Henning Stavenes har lagt ned et kjempearbeid med å få boken ”De Norske Styrker i Tyskland 1947 – 1953,

Fra okkupasjon til forsvar av tysk jord” lagt ut på internett. Dette arbeidet er nå sluttført,og du kan gå inn på vår side www.tysklandsbrigaden.no og lese alt.  Det er en bok på 595 sider skrevet av Generalmajor Olav Breidlid og Ernst Olav  Bjørkevik. Alle tillatelser til å legge dette ut på internett er gitt oss av forfattere og forlag.

 

Forsvarets medalje for Internasjonale operasjoner.  Dette arbeidet er for det meste avsluttet. Siste frist for å få medalje er utsatt i 3 år, og ennå er der forespørsler etter medaljen. Det har vært mye arbeid med å skrive ut alle medaljediplomene.

 

Sluttord: År 2003 har som tidligere år vært arbeidskrevende. Både medaljesaken og vår internettside har tatt sin tid. Her har vår formann Aage Henning Stavenes gjort et stort arbeid.

Vi har fått rapporter om at diplomene fra Tysklandsbrigaden avd. Voss og Oml. som vi har overlevert til kapteinene på Englandsbåten og Kielfergen på våre turer med båtene, er hengt opp godt synlige for alle passasjerer. Dette er en del av arbeidet med å legge spor etter oss så godt vi formår.

Foreningen har god kontakt med Tysklandsbrigadenes Landsforbund, Folk og Forsvar,  Forsvaret, Internasjonal treningssenter på Bømoen, samt kulturetaten i Voss Kommune.

 

Forslag fra styret:

Brigde i § 3 i våre vedtekter: § 3 d) Styret har høve til å utnemna æreslemer for særs godt arbeid til laget sitt beste. Hedersteknet skal vera eit skjold med innskripsjon.

 

 

Voss 19. januar 2004. 

 

 

Rolf J. Helgesen

sekr.


Tilbake