Styret i Tysklandsbrigadenes Veteranforening
Avd. Voss og Oml. i jubileumsåret 2004.

Framme frå venstre: Lars Jordal (kasserar), Aage Henning Stavenes (leiar), Olav Bryn (nestleiar).
Bak frå venstre: Rolf J. Helgesen (sekretær), Ragnvald Fleten (styremedlem), Knut Strøm (styremedlem) og Bernt Veka (styremedlem).

Tilbake