16. mars 1999:

Fellesmøte i offisersmessa på Bømoen

Desse møtte:

Tysklandsbrigadenes Veteranforening Avd. Voss og omland:

Aage Henning Stavenes
Olav Bryn
Arnfinn Brekke
Lars E Fjose
Birger Berge
Magne Nordeide
Andres Stalheim

HV 9:

Leif Bratland

Reserve Offiserenes Forening:

Ivar Flatabø
Steinar Fretheim

Voss og omland FN / Nato Veteranane:

Geir Ove Riple

Forsvarsforeningen:

Gunn Bjørg Bryn

Tema for møtet:

Felles opplegg for veterandagen 8. mai 1999 og framtidig samarbeid. Protokoll for møtet som samtlige møtedeltakarar underskriv.

Eit framlegg om å setja ned ei gruppe som skal arbeida i fellesskap for forsvarsaker etter formålsparagrafen i dei einskilde foreningane, var alle samde om. Gruppa skal arbeida for felles opplegg for 8.mai. Innformasjon til dei vidaregåande skulane om kva dei forskjellige foreningane arbeider for. Vidare for felles møter og andre aktivtetar det er interesse for. Gruppa skal rapportere tilbake til foreningane.

Fylgjande er med med i gruppa:

Aage Henning Stavenes (Tysklandsbrigadanes Veteranforening)
Ivar Flatabø (Reserve Offiseranes Forening)
Leif Bratland (HV9)
Geir Ove Riple (Voss og omland FN / Nato Veteraner)
Gunn Bjørg Bryn (Forsvarsforeningen)

Tilbake