11. oktober 2001:

Konkurranseskyting


Resultatliste:

1. Otto Småbrekke 87 pt.
2. Oskar Stalheim 69 "
3. Bernt Veka 68 "
4. Birger Berge 68 "


Premiar:

1. Gåvepremie frå Folk og Forsvar. Borger og Soldat. (Sven-Erik Grieg Smith)
2. Gåvepremie frå Gåvepremie frå Folk og Forsvar. Norges Offisersforbund 100 år.1896 - 1996 (Paul Engstad)
3. Gåvepremie frå Gåvepremie frå Folk og Forsvar. Fra kald krig til fredsbygging.Med Folk og Forsvar gjennom 50 år. (Paul Engstad)
4. Gåvepremie frå Gåvepremie frå Folk og Forsvar. Oscarborg forteller Historie. (Knut Evensen)

Gåvepremie frå Solveig og Bernt Veka til høgste poeng av 3 stk. 5-skot seriar i 2001.

Vinnar: Leiv Lid 140 pt.


12. oktober 2000:

Konkurranseskyting


Premiar:

Gåvepremie frå Fjordane Regiment Voss (Norsk Forsvarshistorie)
Gåvepremie frå Fjordane HV distrikt 10 (Soga om Fjordane HY distrikt 10 )
Gåvepremie frå Stavenes Bil-utleige (Veggklokke)
Gåvepremie frå Hordaland HV-distrikt 09 (HV krus)
Gåvepremie frå Folk og Forsvar (Borger og Soldat)
Gåvepremie frå Veteranforeningen (Slips)

Resultatliste:

1. Otto Småbrekke 90 pt
2. Leiv Lid 88 "
3. BerntVeka 81 "
4. Birger Berge 79 "
5. Magne Nordeide 78 "
6 . Martin Solstad 70 "

Voss Sparebank Vandrepokal.

Vinnar 2000: Otto Småbrekke

Vinnar av pokalen til odel og eige etter tre år, der dei to beste tel: Leiv Lid

Vidare rekkefylgje:
Otto Småbrekke Birger Berge Magne Nordeide Bernt Veka Martin Solstad Oskar Stalheim, Jon Dale Kristoffer Drevsjø

88 + 84 = 172 pt.

90 + 76 = 166 pt. 84 + 79 = 163 " 78 + 78 = 156" 81 + 73= 154" 78 + 70 = 148" 78 + 69 = 147" 69 + 67 = 136" 69 + 65 = 134"

Gavepremie frå Solveig og Bernt Veka for dei to beste seriane på øvingskytingane i 2000.

Vinnar:
Otto Småbrekke

Vidare rekkfylgje:

Leiv Lid
Birger Berge
Martin Solstad
Oskar Stalheim
Bernt Veka
Aage H. Stavenes
Magne Nordeida
Birger Brekkhus
Torbjørn Jørdre

48+49 = 97 pt.

47 + 47 = 94 pt. 45 + 46 = 91" 46 + 43 = 89" 45 + 44 = 89 " 45 + 44 = 89 " 43 + 40 = 83 " 40 + 36 = 76" 34 + 33 = 67 " 34 + 29 = 63"