Foredragshaldar på foreininga sine møte

22. feb. 2008

Generalmajor Jan Fredrik Blom
Tema:  ”Forholdet NOREG – USA. Erfaring frå fire år som militær attache”.

Han har vore sjef for E-tenesta og er nå kommandant på Bergenhus festning.

21. feb. 2006

Obersløytnant Terje Torsteinson ved Forsvarets Stabsskole:
Tema: Krig etter 1991. (Stikkord og foto)  

21. feb. 2006

Einar Rekve
Tema:  Oppbygging av Heimefronten 1940 - 1945

4. nov. 2005. 

Generalmajor Gullow Gjeseth
Tema: Noen tanker om Hæren etter 1990 (stikkord)            

5. nov. 2004 Kjartan Rødland
10. okt. 2003

Stortingsrepresentant Marit Nybakk

29. nov. 2002 Statssekretær Gunnar Heløe
 30. okt. 2002

I samarbeid med Folk og Forsvar hadde vi møte med elever ved Framnes Kristne Vidaregåande skule i Norheimsund. Generalsekretær frå Folk og Forsvar, Esten Haaker hadde 1 dobbeltime med avgangselevar, og 1 dobbeltime for 2. klasse. Desse samlingane var frå kl. 12–16.

Kl. 17 hadde vi medlemsmøte for veteranar med fylgje  der Haaker snakka om ”Norge i et foranderlig Europa”. Oberst Børsheim hadde òg eit kåseri om Tysklandsbrigaden. Det var eit usedvanleg godt frammøte av medlemar frå Kvam.

Frå vår foreining deltok formann, sekretær og nestformann.
19. feb.  2002 Kjartan Rødland
26. okt. 2001 Kåre Willoch 
3. nov. 2000 Generalmajor Olav Breidlid
22. okt. 1999 General Fredrik Bull Hansen
Tema: Hvor går Europas grenser
16. april 1999 Richard Herrmann
27. nov. 1998 Gunnar Sønsteby
22. aug. 1998 Politimeister Rolf B. Wegner
Tema: Fra Politiets hverdag.
24. feb. 1998 Admiral og tidligare forsvarssjef Torolf Rein
Tema: "Forsvar utan trugsmål."
21. nov. 1997 Prost Olav Fjose
Tema: Motstandsarbeid under krigen.
6. mai 1997 Tidlegare stortingsmann og statsråd Arne Nilsen
Tema: Frå arbeidet i regjering og storting.
20. mars 1997 Leif Granli frå Folk og Forsvar
Tema: Europa i forandring, Nato i forandring.
25. feb. 1997 Tidlegare oppvekst- og kultursjef i Ullensvang, Sondov Rabbe.
Tema: 4. divisjons befalsskule si vinterøving på Hardangervidda i 1930.
17. sept. 1996 Stortingsrepresentant Hans Røsgjorde
Tema: Framtidig forsvar av Vestlandet
"Kva forsvar vil me ha i framtida?" spurde han. "Vi må førebu oss på uvêrsdagar." Han kom inn på uavklara tilhøve mot Russland, Mindtausten, der fundamentalisme bryt fram, og Tyrkia som uromoment. "Mot denne bakgrunn er det urovekkjande at det går mot ei halvering av Hæren."
25. april 1996 Sigmund Engjaland, kjend motstandsmann frå krigen, fortalde først om førespelet til 9. april 1940. Det var ein syrgjeleg tragedie og ein dyr lærepeng. Han skildra deretter arbeidet i Milorg under krigen med mange tragiske hendingar.
26. jan. 1996 Konduktør Jon Taskjelle kåserte.
Han var aktivt med i motstandsarbeidet under krigen. Han fylgde gulltransporten nordover i 1940. Under heile krigen var han kurer på toget mellom Voss og Ål, for å hjelpa slike som måtte gå i dekning.