Tysklandsbigadenes Vetaranforening avd. Voss og omland

Føremålsparagrafar:

Foreininga er politisk uavhengig.
Foreininga er tilslutta Tysklandsbrigadanes Veteranforbund.

Foreininga sitt føremål er:

  • oppretta kontakt med flest mogeleg av dei som gjorde teneste i Tysklandsbrigadane og Tysklandskomandoen.
  • skipa lokale møte, større treff, samt små og store utflukter for eksempel til forlegningar i Norge og Tyskland.
  • arbeida for at historien om Tysklandsbrigadane vert kjent, samla biletemateriale og anna som har historisk verdi for distriktet.
  • delta i arbeid til gagn for forsvaret.
  • Foreininga skal vera open for alle som har gjort teneste i Tyskland i tida 1947-1953.

Stifting:

Foreininga vart stifta på Bømoen på Voss den 8. november 1994. Initiativtakarar var Lars Jordal, Martin Solstad, Magne Nordeide og Aage Henning Stavenes.

Tilbake