Styrene i Tysklandsbrigadenes Veteranforening
Avd. Voss og Oml. fra 8. november 1994.

Initiativtakere til å danne Tysklandsbrigadenes Veteranforening, avd. Voss og Oml. var Lars Jordal, Magne Nordeide, Martin Solstad og Aage Henning Stavenes.
De hadde møte den 30. september 1994, og bestemte da å kalle inn til skipingsmøte tysdag 8.nov. 1994 kl.18.00 i Offisersmessa på Bømoen. Det møtte frem 53 mann. Ved valget ble
det første styret 1994 - 95:
Leiar Aage Henning Stavenes
Nestleiar Lars Jordal
Sekretær Martin Solstad
Kasserer Lars E. Fjose
Styremedlemmer Magne Nordeide, Jan Hjørnevik, Nils P. Brekke
Varamedlem GisleBruland, Karl Riple, Birger Berge
Revisorer Rolf J. Helgesen, Arne Moen
Valnemd Johan Dolve, Oskar Norheim Harald Seim

Årsmøte 28. febr. 1995 valgte:
Leiar Aage Henning Stavenes 1 år
Nestleiar Lars Jordal 2 år
Sekretær Arnfinn Brekke 1 år
Kasserar Lars E Fjose 2 år
Styremedlemmer Magne Nordeide og Jan Hjørnevik for 2 år og Nils P Brekke for1 år
Varamenn Martin Solstad, Gisle Bruland, Birger Lydvo.Alle 2 år
Revisorer Rolf J. Helgesen Arne Moen
Aktivitetsnemd Arne Moen, Lars Fenne, Br. Gjernes, Magne Saue, Odd Dugstad
Valnemd Oskar Norheim, form.Harald Seim, Birger Berge.

Årsmøte 27. febr. 1996 valgte for 1996 - 97:
Leiar Aage Henning Stavenes 2 år
Nestleiar Lars Jordal
Sekretær Arnfinn Brekke 2 år
Kasserar Lars E Fjose
Styremedlemmer Magne Nordeide, Jan Hjørnevik, Nils P. Brekke
Varamenn Karl Riple, Gisle Bruland, Birger Lydvo
Revisorer Rolf J. Helgesen, Olaf Hærnes
Aktivitetsnemd Sjur Almeland, Lars Fenne, Br. Gjernes, Magne Saue, Odd
Dugstad
Fotonemd Lars Fjose, form. Martin Solstad, Arne Spilde, Gunnar Vethe
Valnemd Birger Berge, Arne Fjose, Aksel Tveite.

Årsmøte 25.febr. 1997 valgte for 1997 - 98:
Leiar Aage Henning Stavenes
Nestleiar Kåre J. Kyte
Kasserar Lars E. Fjose
Sekretær Arnfinn Brekke
Styremedlemmer Nils P.Brekke, Johs. Kløve, Knut Sekr. Dugstad
Varamenn Gisle Bruland, Birger Lydvo, Karl Riple.
Revisorer Rolf J. Helgesen, Olf Hærnes
Aktivitetsnemd Magne Saue, Sjur Almeland, Birger Brekkhus, Martin Solstad.
Fotonemd Lars E. Fjose, Arne Spilde, Knut Strøm, Sondov Rabbe
Valnemd Arne Fjose, Aksel Tveite, Olav Bryn

Årsmøte 24.febr. 1998 valgte for 1998 - 99:
Leiar Aage Hennig Stavenes
Nestleiar Kåre J.Kyte
Sekretær Arnfinn Brekke
Kasserar Lars E. Fjose
Styremedlemmer Nils P.Brekke, Johannes Kløve, Knut Sekr.Dugstad
Varamenn Gisle Bruland, Birger Lydvo, Karl Riple.
Revisorer Olaf Hærnes, Dagfinn Grønlien
Boknemd Lars E. Fjose, Knut Strøm, Arne Spilde, Nils P. Brekke,
Rolf J.Helgesen. Arnfinn Brekke, Aslak Helleve
Aktivitesnemd Sjur Almeland, Martin Solstad, Birger Brekkhus, Andres Stalheim
Valnemd Olav Bryn, Holger Mossige, Oskar Stalheim

Årsmøte 23.febr. 1999 valgte for 1999 - 00:
Leiar Aage Henning Stavenes
Nestleiar Bernt Veka
Sekretær Arnfinn Brekke
Kasserar Lars E. Fjose
Styremedlemmer Johs. Kløve, Nils P. Brekke,Olav T, Bryn.
Varamenn Arne Spilde, Victor Steinsland, Ivar Gjelland,
Revisorer Arnfinn Seim Torbjørn Seim
Aktivitetsnemd Magne Nordeide, Birger Berge, Andres Stalheim
Valnemd Olav Tvinde, Oskar Stalheim, Holger Mossige

Årsmøte 22.febr. 2000 valgte for 2000 - 01:
Leiar Aage Henning Stavenes
Nestleiar Olav T. Bryn
Sekretær Rolf J. Helgesen
Kasserar Lars E. Fjose
Styremedlemmer Johs.Kløve, Nils P.Brekke, Bernt Veka
Varamenn Arne Spilde, Victor Steinsland, Ivar Gjelland
Revisorer Arnfinn Seim, Torbjørn Seim
Aktivitetsnemd Magne Nordeide, Birger Berge. Andres Stalheim
Valnemd Olav Tvinde, Olaf Hærnes, Martin Solstad

Årsmøte 20.febr. 2001 valgte for 2001 - 02:
Leiar Aage Henning Stavenes
Nestleiar Olav T. Bryn
Kasserar Dagfinn Grønlien
Sekretær Rolf J. Helgesen
Styremedlemmer Johs.O.Kløve, Nils P.Brekke, Bernt Veka.
Varamenn Odd Dugstad, Victor Steinsland, Ivar Gjelland
Revisorer Torbjørn Seim, Arne Fjose
Aktivitetsnemd Magne Nordeide, Birger Berge, Andres Stalheim
Valnemd Olaf Hærnes, Martin Solstad, Lars Jordal

Årsmøte 19.febr. 2002 valgte for 2002 - 03
Leiar Aage Henning Stavenes
Nestleiar Olav T. Bryn
Kasserar Dagfinn Grønlien
Sekretær Rolf J. Helgesen
Styremedlemmer Johannes O. Kløve, Knut Strøm, Bernt Veka
Varamenn Odd Dugstad, Victor Steinsland, Ivar Gjelland
Revisorer Torbjørn Seim, Arne Fjose
Aktivitetsnemd Magne Nordeide, Birger Berge, Andres Stalheim
Valnemd Lars Jordal, Steffen Kvarekvål, Arthur Graue

Styret i 2003 til 2004.
Leiar Aage Henning Stavenes
Nestleiar Olav T. Bryn
Sekretær Rolf J. Helgesen
Kasserer Lars Jordal
Styremedlemer: Knut Strøm, Bernt Veka, Ragnvald Fleten
Varamenn: Victor Steinsland, Ivar Gjelland, Birger Brekkhus
Revisorer: Torbjørn Seim, Arne Fjose.
Valnemd: Steffen Kvarekvål, Arthur Graue, Sjur Almeland

Styret i 2005 til 2006.
Leiar Aage Henning Stavenes
Nestleiar Olav T. Bryn 
Sekretær Rolf J. Helgesen  
Kasserer Lars Jordal 
Styremedlemer:,  Knut Strøm ,  Bernt Veka og Ragnvald Fleten
Varamenn: Victor Steinsland ,  Ivar Gjelland og Birger Brekkhus
Revisorer:   Arne Fjose  og Birger Berge
Valnemd: Steffen Kvarekvål,  Arthur Graue og Sjur Almeland


Styret i 2006 til 2007.
Leiar Aage Henning Stavenes
Nestleiar Olav T. Bryn 
Sekretær Rolf J. Helgesen  
Styremedlemer:,  Knut Strøm,  Bernt Veka og Ragnvald Fleten
Varamenn: Ivar Gjelland, Birger Brekkhus, Johan Dolve
Revisorer:  Arne Fjose og Birger Berge
Valnemd: Steffen Kvarekvål ,  Arthur Graue og Sjur Almeland


Tilbake