F R Å S E G N

Det er ei gleda for ordføraren på Voss å kunne stadfesta at

Tysklandsbrigadenes Veteranforening
Avd. Voss og omland

er ein særs aktiv lokal organisasjon som driv verdfullt lokalhistorisk arbeid, og m.a. har gjeve ut si eiga bok på over 200 sider:

"Vestlendingar i Tysklandsbrigaden 1947 - 1953".

Laget har dessutan markert seg med generelt informasjonsarbeid og med haldningsskapande arbeid særleg retta mot oppveksande slekter.

I samarbeid med Voss Kommune/Kulturetaten har laget i seinare år teke på seg ansvaret for 8. mai markeringa ved minnesmerket over krigsoffera våre.

Voss Kommune 23. mai 2000.


helsing

BJØRN CHRISTENSEN
ordførarTilbake