Voss 15. Januar 2010.

 

Kjære Brigadeveteran !

Invitasjon til Veteranar m/fylgje til Festmøte/Årsmøte på Fleischers Hotel fredag 26.februar 2010 kl.18,00.

Pris pr. person kr.400,00. Betal vedlagte bankgiro innan 5. februar 2010.

Program:

  1. Opning av årsmøte v/formann.
  2. Val av møteleiar, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen.
  3. Årsmøtesaker:

Årsmelding
      Regnskap
4.   Forslag til vedtak frå styret:

  1. Innstilling om at foreninga skal oppløysast i løpet av første halvår 2010. Det sitjande styret fortsett til nedlegginga er fullførd.
  1. Styret får i oppdrag å ta avgjerd om dei nærare detaljar – så som å oppretthalda internettsida og dekning av utgifter til dette, overføring av gjenstandar og arkiv til Voss Folkemuseum og andre praktiske grep som måtte syna seg ønskjeleg.

 

  1.  3 rettars Festmiddag. Drikke til maten er ikkje medrekna.
  1.  Selskapeleg samvær med dans.

 

Dersom nokon ynskjer å overnatte på hotellet, er prisane pr. person kr 725,- i dobbeltrom og kr. 1025,- for enkeltrom.
Overnattinga må ein ordna sjølv.

Vel møtt til vårt siste møte, og hugs påmeldinga innan 5. ferbruar 2010.

 

Styret