Styret i 2006 - 2007

Leiar  Aage Henning Stavenes Tlf. 56 51 17 60 E-post ahennsta@online.no
Nestleiar  Olav T. Bryn   Tlf. 56 51 61 70
Sekretær Rolf J. Helgesen  Tlf. 56 51 21 69
Kasserar Lars Jordal  Tlf. 56 51 14 88
Styremedlemer: Knut Strøm, Bernt Veka, Ragnvald Fleten, Olaf Hærnes
Varamenn: Ivar Gjelland, Birger Brekkhus, Johan Dolve
Revisorar: Arne Fjose og Birger Berge
Valnemd: Steffen Kvarekvål, Arthur Graue og Sjur Almeland
Tilbake