Til Tyskland for freden

Utgitt av Forsvarsdepartementet, 1947

Soldatane fekk bl.a. utlevert denne boka før dei reiste frå Noreg.


Statsråd J. Chr. Hauge: Hvorfor til Tyskland.

Generalløytnant Helset: Våre oppgaver.

Generalmajor Hansteen: Britene og vi.

Redaktør John Sannes: Nazismens bakgrunn i tysk historie.

Billeddel: Før, under og etter Hitler.

Del A - Del B - Del C - Del D - Del E - Del F

Høyesterettsjustitiarius Paal Berg: Demokrati.

Universitetsstipendiat Peter Jakob Bjerve: Hva krigen kostet Norge.

Sigrid Undset: Tysk og norsk.

Høyesterettsdommer E. F. Eckhoff: Folkerett og okkupasjon.

Overlege Ørnulv Ødegård: Moral og sunn sans.

Cand. med. Birger Tvedt: Hygiene og idrett.

Tilbake