De norske styrker i Tyskland 1947-1953
Fra okkupasjon til forsvar av tysk jord
Av Olav Breidlid og Ernst Olav Bjørkevik

Bømoen og Tvildemoen
Litt om dei gamle ekserserplassane
(PDF-fil 3,1 MB)
Eit skrift frå Tysklandsbrigaden,
Veteranforening for Voss og omland


Beretning frå Den Norske Tysklandsbrigaden
Av Tor Erik Stensvand, Brig 522

Nils T. Selvik: ”Brigadeland” - noen historiske glimt

Støvletrakk i Tysklandsbrigaden
Dagboksnotater fra KpC/II Batj/ Brig 511 av Nils T. Selvik og Ivar Kollbotn.


Nils T. Selvik: Permreiser

Die norwegische brigade in
Deutchland 1947-53
Beretning om Tysklandsbrigaden på tysk, forfatta av Jakob Røyrvik 1976

 • Jens Chr. Hauge sitt foredrag om forsvaret av Norge i 1940

 • Hvordan så landet ut før april 1940?
  Artikkel av Guri Hjeltnes som forteller bl. a. om vilkårene soldatene i Tysklandsbrigaden vokste opp under.

 • Tom Kristiansen (red./Hrsg.):
  FRA OKKUPASJON TIL SAMARBEID

  Håkon Joys:
  BRIGADESOLDATER I TYSKLAND

  TIL TYSKLAND FOR FREDEN
  Utgitt av Forsvarsdepartementet, 1947


  VESTLENDINGAR I TYSKLANDSBRIGADEN