Forsvaret av Norge i 1940
– Hva betydde det? – 50 år etter

Jens Chr. Hauges foredrag i OMS den 2. april 1990

(JENS CHR. HAUGE -Sjef for Mil. org. 1944 - 1945, forsvarsminister 1945 - 1952)

Kampene i Norge var i større sammenheng de allierte demokratiers første operative samvirke i den annen verdenskrig - krigen mot Hitler.
Hva betydde det at Norge i april 1940 tok kampen opp mot Hitler-Tyskland, at forsvaret av Norge varte i 60 dager, i samvirke med britene og franskmennene, inntil den allierte situasjon bragte kampene i Norge til opphør, og at Norge fortsatte som alliert utenfor Norge til krigen var vunnet?

Dette er noen av spørsmålene Hauge drøftet i sitt foredrag.

Les videre her.