Befalsteneste i R. P. i Brigade 501 og i geværtropp i Brigade 511bbbEndelause rekkjer av soldatgraverbbbLeder av regimentskontoretbbbMoldvarp under teltetbbbAlvorlig skadet i trafikkulykkebbbNestenulukke på elvabbbVakt over kol og koksbbbRussisk massegrav