Sovjetiske krigsfangar i Noreg 1941 – 1945

Totalt vart om lag 100 000 sovjetiske krigsfangar sendt til Noreg i tida mellom 1941 og 1945. Dei fleste av desse fangane var soldatar frå den Røde Arme. Av desse var omkring 9000 sivile sovjetiske tvangsarbeidarar, som også omfatta ca. 1400 kvinner og 400 born. Krigsfangane vart plassert i fangeleirar kring i landet.

Fangeleirane på Bømoen og Tvildemoen på Voss hadde omkring 700 krigsfangar    

Fangane vart brukt til bygging av militære anlegg, bygging av Russarvegen og utbygging av flyplassen på Bømoen.

 

Kring 80 000 befridde sovjetiske krigsfangar og tvangsarbeidarar vart sendt attande til sovjetsamvelde i løpet av sommaren 1945.

Bildene er tatt på Jernbanestasjonen på Voss då fangane i juni 1945 reiste heim til Sovjetunionen. (Foto utlånt av Voss Folkemuseum)     Tilbake