Heimestyrkene samlast på Kjennstølen på Bordalen/Voss 10. mai 1945.

Bileta er utlant frå Voss Folkemuseum, og er henta frå privat fotoalbum. Ukjent fotograf.

1. kp. Heimestrykane Kjennstølen 10. mai 1945Tilbake