De norske styrker i Tyskland 1947-1953
Fra okkupasjon til forsvar av tysk jord
Av Olav Breidlid og Ernst Olav Bjørkevik
Vestlendingar i Tysklandsbrigaden (Fleire publikasjonar i menyen til venstre)
Husum: Vestlandsbataljonen hadde kvarter i Husum frå 1948. Det var ein tidlegare marinekaserne som britane hadde døypt om til Leicester Barracks.
Med H7- merket i lua tenestegjorde kring 50 000 norske ungdomar i Tyskland -først som okkupantar, seinare som samarbeidspartnerar med det nye Tyskland