Forsvarsnett
Forsvarets mediesenter.
Oslo mil/Akershus
0015 Oslo

 Jahn Rønne, 2003-10-01


Gjensyn for Tysklandsbrigaden

SCHLESWIG: Det er 50 år siden Forsvaret avsluttet sin første utenlandsoperasjon. Det blir denne uken markert når tidligere soldater fra Tysklandsbrigaden besøker sine gamle tjenestesteder.

Av Kjetil Eide (tekst og foto), Forsvarets mediesenter

GODT MOTTATT: Det var god stemning da kommandørkaptein Rene Lansell tok i mot norske veteraner fra Tysklandsbrigaden tirsdag.

- Hvis vi ser tilbake innser vi at det i de seks årene dere var stasjonert i Schleswig-Holstein og Harz-området heldigvis skjedde endringer. For å si det kort: Dere kom som fiender, men forsvant som venner, sa kommandørkaptein Rene Lansell da han tok imot representanter fra Tysklandsbrigadene i Kiel havn tirsdag. Han er pressetalsmann for forsvarsområdet Kyst 1.

Sikret lov og orden
Fra 1947 til 1953 avtjente rundt 50 000 norske soldater minst seks måneder av sin førstegangstjeneste i Tyskland i den såkalte Tysklandsbrigaden. Størrelsen på hver brigade, med varighet seks måneder, skulle ikke overstige 4200 mann.

I utgangspunktet var de en okkupasjonsstyrke, som underlagt britisk kommando skulle sikre lov, orden og stabilitet i området. Men i 1951 ble styrken også Norges første bidrag til en Nato-operasjon da general Dwight D. Eisenhower overtok den overordnede styringen. Under den kalde krigen skulle styrken også være i beredskap mot et eventuelt sovjetisk angrep.

GODE TONER: Det var en god tone både da (t.v.) Odd Enge og Tore Nuland ledet allsangen på overfarten til Tyskland, og mellom nordmennene og sitt tyske vertskap etter ankomst.

Stort reisefølge
De 182 veteranene, inkludert ektefeller, fikk all grunn til å føle seg velkommen helt fra de steg i land. De ble innkvartert i militærleiren "Auf der Freiheit". Den ble åpnet spesielt for anledningen. På grunn av nedskjæringer er leiren egentlig nedlagt og vil bli solgt. Busser fraktet dem ut til flere av leirene hvor de tjenestegjorde. De ble møtt av borgermestere med lovord om deres innsats for freden. Formannen i Tysklandsbrigadenes Veteranforbund, Odd Enge, roser gjestfriheten fra tyskerne.

- Fra dag én er vi veldig imponert over mottakelsen og programmet de har lagt opp for oss. Både den tyske og den norske ambassaden har vært veldig behjelpelige for å få dette til, og det setter vi stor pris på, sier Enge.

Selv tjenestegjorde han i leiren "Kingsbay Barracks", som han fikk se igjen på tirsdag.

Vekket følelser
- Det var veldig hyggelig å komme tilbake. Det var nesten sånn at jeg fikk tårer i øynene, sier han.

På båtferden til Tyskland, og under middagen på tirsdag, mintes de sitt oppdrag med sanger som "Til Tyskland for freden", der tittelen gjenspeiler Tysklandsbrigadenes motto. Tonene kom fra Tore Nuland (bildet), ikke rent tilfeldig på trekkspill. Det første trekkspillet kjøpte han nettopp mens han tjenestegjorde i styrken.

Moro med musikk
- Det var en som kontaktet meg og lurte på om det var jeg som pleide å spille da vi tjenestegjorde her. Han ba meg ta med trekkspillet, og da måtte jeg jo det. Jeg husker vi kunne være en hel gjeng på 30-40 menn, som sang når vi var ute på manøver. Vi hadde det veldig moro, sier den tidligere militærpolitimannen.

Han var bare 17 år da han avtjente sin plikt i en av de 12 brigadene Norge bisto de allierte med. Nå gleder han seg til å treffe igjen gamle venner, og håper å få konstatert at deres bidrag var til nytte for Tyskland. Det fikk han og de andre ettertrykkelig uttrykt fra det tyske vertskapet.

Fakta:
  • Norske soldater deltok i okkupasjonen av Tyskland fra 1947 under mottoet "Til Tyskland for freden"
  • Styrken skulle være under britisk kommando i alt som angikk okkupasjonsoppgavene
  • Oppdraget var å sikre ro og orden innenfor det tildelte ansvarsområdet
  • Det norske bidraget var todelt: Tysklandskommandoen (ca 200 personer) og Tysklandsbrigaden, en redusert feltbrigade (4200 personer)
  • Forut for avreise hadde soldatene en fire til seks måneder lang rekruttperiode i Norge, men opplæringen fortsatte i Tyskland.
  • Førstegangstjenesten på den tiden varierte mellom ti og tolv måneder.
    Kilde: Tysklandsbrigadenes Veteranforbund

    Tilbake