Stemningsfull avslutningsparade

En vakker og verdig offisiell slutt på vårt Tysklandsopphold

Fra Brigadeavisa 522

Vårt 6-årige Tysklandsopphold fikk en stilig og verdig avslutning da Brig. 522, Tysklandskommandoen og et britisk og et dansk æreskompani paraderte på Schleswig Land lørdag 11. april i nærvær av en rekke høyere æresgjester med HKH kronprins Olav i spissen. Det var strålende vær og deilig solskinn, og i sine fineste gallauniformer spilte det norske 1. Divisjons musikkorps og 15/19 Kings Royal Hussars orkester. Ærestribunen var kranset av fargeglade norske, britiske, danske og tyske tilskuere i et antall av ca. 2000.
Allerede ved 10-tiden om formiddagen begynte de første pressfotografene å innfinne seg på paradeplassen, og en time senere var også de første tilskuerne kommet. Da Tysklandsbrigadens forskjellige avdelinger marsjerte inn på oppstillingsplassen kl. 12, sammen med det britiske og det danske æreskompaniet, var tilskuertribunene nærmest fullsatt. Noe senere begynte æresgjestene å komme, og presis kl. 13 kom kronprins Olav med eskortevogner kjørende inn på paradeplassen.
Brigadesjefen, oberst Fougner, meldte av de paraderende avdelingers samlede styrke til kronprinsen som hilste soldatene med ”God dag, soldater!” og tilbake runget ”God dag, kronprins!” Sammen med generalmajor Christophersen og oberst Fougner kjørte så kronprinsen ut i jeep for å inspisere avdelingene. Vel tilbake fra inspeksjonsrunden holdt kronprinsen tale til soldatene.
Tysklandsbrigaden skal nå trekkes hjem for å styrke det norske forsvaret etter at den i 6 år har gjort vakt- og beredskapstjeneste i Tyskland, sa kronprinsen. Jeg vil benytte anledningen til å takke befal og mannskaper for vel utført arbeide – det gjelder både dem som er her nå og de som har vært her i tidligere brigader. Det var noe fullstendig nytt for oss at norske soldater skulle stasjoneres i utlandet i fredstid, men jeg tror at erfaringene har vist at brigaden har forstått å løse sine oppgaver.
Det er fortalt meg, fortsatte kronprinsen, at deres forhold til sivilbefolkningen har vært godt, og jeg vet vel at dere ikke alltid har hatt noen lett oppgave i vanskelige tider under fremmede forhold.
På engelsk takket så kronprinsen de høye britiske militære sjefer som var tilstede for deres fremragende hjelpsomhet mot nordmennene her nede og for deres uvurderlige bistand når det gjaldt å utdanne de norske brigadene. På norsk takket kronprinsen den danske hær og de danske Tysklandsstyrker for det utmerkede naboforhold og gode kameratskap som hele tiden hadde hersket mellom de norske og de danske styrker i Schleswig-Holstein. Samtidig rettet kronprinsen en hjertelig takk til de tusener av danske hjem som har åpnet sine dører for norske Tysklandssoldater – en vennskapsgest som har knyttet våre to land enda nærmere sammen.
Etter kronprinsens tale gikk avdelingene i parade forbi ærestribunen og hilste kronprinsen. I det de siste soldatene marsjerte bort, ble det kommandert ”Gi akt!” for MP-vakten ved flaggene, og idet begge militærorkestrene spilte ”Ja, vi elsker –” begynte en langsomt å fire det norske flagget mens det britiske og det danske flagget fortsatt vaiet på topp. Det var stemningsfullt og rørende, og det var en meget vakker og verdig symbolsk avslutning på våre Tysklandsbrigaders 6-årige opphold her nede.

KNM «Svalbard» ved kai og klar til avgang heim med den siste Tysklandsbrigaden. (Ola Nyhagen).