Fra samarbeid på kjøkkenet til bryllup

Magne Bale, Feltartilleriet

Etter å ha gjennomgått hærens kokkeskole på Jessheim ble jeg innkalt til å tjenestegjøre som overkokk i brigade 511 høsten 1950. I månedsskiftet februar/mars kom jeg med feltartilleriets fortropp til Mürvik leir i Flensburg.
Det var på denne tid tillatt å anvende tysk arbeidskraft til leirarbeid, og hele 1099 tyskere, hvorav 454 var kvinner, var engasjert til slikt arbeid. På kjøkkenet i Mürvik-kasernen arbeidet 7-8 av dem, blant dem var Erika Edith Szelinski. Hun var opprinnelig fra Kønigsberg, men var kommet til Flensburg i 1946.
På grunn av samarbeidet i kjøkkentjenesten ble vi etter hvert kjent med enkelte, og når mange av dem måtte slutte kort tid etter brigadeskiftet i mars 1951, ble kontakten med Erika opprettholdt. Bekjentskapet utviklet seg etter hvert dithen at vi i september 1951 ble forlovet. Brigadeskiftet fant sted kort tid etter, og jeg reiste hjem for dimittering.
I mai 1952 ble vi gift i Flensburg og flyttet til Oslo. Erika hadde i mellomtiden besøkt meg i den tiden olympiaden ble avviklet i 1952. Vi har siden vært bosatt i Oslo-området, fra 1955 i Ski.
På tross av brigadereglementet og andre forhold møtte vi aldri noen vanskeligheter. Erika ble norsk statsborger kort tid etter at hun kom til Norge. I en lang årrekke besøkte vi regelmessig Flensburg, det har blitt sjeldnere med årene.