Vedlegg

1. Kildehenvisninger

2. Avtalen om deltakelse i okkupasjonen av Tyskland. (St meld nr 31 (1945-46)

3. Instruks for sjefen for Tyklsandskommandoen

4. "Jeg veg"-erklæring

5. Oversikt over befal i endel ledende stillinger i de norske Tysklandskontingentene i årene 1947–1953

6. Oversikt over de avsluttende brigademanøvrer og andre øvinger i brigadeforband

7. Faner, avdelingsmerker m v

8. Noen forkortelser som er brukt i boken

KART over Britisk sone Nordrhein-Westfalen

KART over Britisk sone Schleswig-Holstein

Tilbake