NTB, 8. januar 2002:

Forsvaret deler ut medaljer

Oslo: Forsvaret vil dele ut medaljer til de 90.000 nordmennene som har deltatt i internasjonale militære operasjoner fra 1947 og frem til idag. Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner ble innstiftet i oktober 2000. I det omfattende arbeidet med å sende ut medaljer til dem som har deltatt skal Forsvaret blant annet få hjelp av Tysklandsbrigadens veteranforening. Foreningen skal hjelpe til med å sende ut medaljer til dem som deltok i Tysklandsbrigaden fra 1947 til 1953. Medaljen tildeles også post mortem.

Brigade 471 paraderer i Bergen august 1947 etter avslutta teneste i Tyskland.

Tilbake