Josef Terboven

Josef Antonius Heiruch Terboven (født 23. mai 1898) tysk administrator. Terboven vart utnemnd av Adolf Hitler til Reichskommisar av Noreg 24. april 1940. Han flytta inn i den norske kronprinsen residens på Skaugum  og hadde sitt hovedkvarter på Stortinget. Hans offisielle tittel var Reichskommisar für die besetzten Norwegischen Gebiete. (Rikskommisær for dei besette norske områder) under andre verdskrig frå 24. april 1940 til 7. mai 1945.og kommanderte ein styrke på 6.000 mann som utgjorde ein del av det hemmelege politi.

 

Frå 1941 konsentrerte Terboven seg stadig sterkare om å slå ned all motstand i Noreg. Han var ansvarleg for unntakstilstanden i Oslo, Asker og Bærum i september 1941 der Viggo Hansteen og Rolf Wickstrøm vart henretta, Unntakstilstanden i Trøndelagsfylka i oktober 1942 der 10 sivile gislar og 24 motstandsmenn vart henretta og alle jødar over 16 år vart arrestert, brenning av Telavåg og deportasjon av alle mannlege innbyggarar mellom 16 og 60 år til tyske konsentrasjonsleirar. Han innførte fleire forordningar som kosta mange nordmenn liv for å ha lytta på illegal radio og bli tatt med illegale aviser. 


k