Krigen på østfronten 1941–1943

Dei tyske styrkar var ikkje utstyrt for vinterkrig.
Då tøvêr og vårflaum sette inn i  Ukraina og Moskva våren 1942 hadde dei tynnkledde tyske soldatane store problem.

Plakat om tvangsinnsamling av gummistøvlar til det tyske soldatar:


k