Tekst frå flygeblad sleppt ut frå alliert fly over Bergen i 1941:

Amerika

lover å slå

aksemaktene !

ROOSEVELT TILSIER HURTIG OG

FULLSTENDIG HJELP TIL DE KRIGSFØRENDE DEMOKRATIER

” De forente stater har bundet seg til å gi full

støtte til di folkene som kjemper for sin

frihet..... La oss fortelle demokratiene :

vi amerikanere følger med levende interes-

se deres kamp for friheten..... Vi skal

sende dere i voksende mengder..... skip, fly,

panserbiler og kanoner. Dette er vårt mål

og vårt løfte.”

President Roosevelt til Kongressen 6te januar 1941.Hvordan det skal skje :

1. Store bombefly og flybåter sendes gjennom luften over Atlanterhavet til England.

Hundrer av andre fly – mellom tunge bombere, stupbombere og jagere – sendes over havet hver måned.

2. 200 skip blir nå bygget for Storbritannia.

I forrige krig klarte Amerika å bygge 4000 tonn-lastebåter i 24 arbeidsdager.

3. For de kommende tre år har De forente stater bevilget 125 milliarder kroner til krigsmateriell.

AMERIKA LOVER Å SLÅ AKSEMAKTENE :

4. Storbritannia får låne krigsmateriell.

En lov, forelagt kongressen 10. januar 1941, bestemmer at Storbritannia skal få låne ammunisjon, fly, skip. maskiner. redskaper, o.s.v. og at forssvarshemmeligheter skal stilles til disposisjon. Dermed for Storbritannia også nyte godt av De forente Staters berømte presisjon-bombesikte.

5. Henry Ford har besluttet masse-produksjon av bombefly.

Fordfabrikkenes produksjonskapasitet i fredstid er 2700 biler pr. dag.

Hele Amerika står bak Roosevelt.

I sin tale til det amerikanske folk den 29de desember 1940 sa Presidenten : ”Vi må være ammunisjonslager fordemokratiene,-- vi må gå helt inn for dette arbeid med den samme besluttsomhet, den samme patriotiske ånd og offervilje som vi ville vise hvis vi selv var i krig.” Han sa bare det hans eget folk følte, Presidentens politiske motstander, Mr. Wendell Willkie, leder av det republikanske partiet, sa i et intervju den 13de januar : ” 80 – nei --- 90 prosent av folket i dette store demokratiet stemmer for å hjelpe Storbritannia til den ytterste grense.”

Undres noen da over ar Roosevelt kan si :

” Jeg tror ikke at aksemaktene

kommer til å vinne krigen. Jeg

bygger denne min mening på de

siste og beste opplysninger”