Verdens minste 17de Maitog i Husum

I tillegg til de 50.000 unge menn som tjenestegjorde i Tysklandsbrigaden var det en gruppe kvinner og barn, skriver Bertha Stavland Grønnevik. Hun reiste fram og tilbake mellom Bergen og Schleswig-Holstein flere ganger med sine tre mindreårige barn., og det var en slitsom ferd. Hun var gift med Andreas Grønnevik som var sjef for Stabskompaniet i 2. bataljon Brig 511. Han tjenestegjorde senere i Brig 521 i Kiel. I Husum bodde familien i et hus ved siden av kaptein Skjelde (sjef for KpC). På motsatt side bodde løytnant Lehn. Bildet er fra 17de Mai-toget i Husum i 1951. Ekteparet Grønnevik er kommet med på bildet sammen med fru Lehn med barnevogn.

Kaptein Andreas Grønnevik og kona Bertha Stavland Grønnevik fotografert i Husum 17de Mai 1951 De giftet seg i Storbritannia i 1941 og fikk tre barn som alle var med til Brigaden. De to eldste barna var født i England.

Ved flaggstangen i Leicester Barracks: Fra venstre Tor Stub Aune, Astrid Grønnevik og Leif Grønnevik.

17. Mai - etter toget. Soldatene arrangerte leker for oss. Astrid og Brit Grønnevik.

Tilbake