Onsdag 6. august 1947 paraderte dei heimkomne soldatane frå Tysklandsbrigade 471 for DK-sjefen generalmajor Roscher Nielsen på Torvalmenningen i Bergen

Tilbake