Gjesteboka: Erling Dalaker

Gjesteboka: Erling Dalaker

Tilbake til gjesteboka

Skrive av Brig 491 - 04.12.2008 - 03.15

Erling Dalaker fyller 80 år 21.11.08 og jeg vil i den anledning
prøve å få tak i bilder fra tidens hans i Tyskland-49
Han er fremdeles aktiv i de månedlige møtene for
veteraner fra tysklandsbrigaden.
Håper at noen kjenner Erling fra den tiden, og at det eksisterer
bilder fra tropp, kompani.