Gjesteboka: Medalje Tysklandsbrigaden

Gjesteboka: Medalje Tysklandsbrigaden

Tilbake til gjesteboka

Skrive av asbjørn vorren - 08.05.2017 - 11.41

Min bror, Gudmund Vorren, f.25.11.1925, bustadadr. 6089 Sandshamn,
tenestegjorde i Tysklandsbrigaden etter krigen. Han døydde alt i
1966 og har ikkje motteke medalje for tenesta. Hr dessverre ikkje kjennskap
til år eller nummeret på kompaniet. Det ville vere kjekt for
slekta om han kunne ha fått medaljen sin post mortem.

Kontakt : Asbjørn Vorren, 6089 Sandshamn
E-post: a.vorren@bta.as