Gjesteboka: Gratulerer.

Gjesteboka: Gratulerer.

Tilbake til gjesteboka

Skrive av Odd Egil Oldeide, Måløy - 04.12.2009 - 18.01

Tysklandsbrigadenes Veteanforening avd.Møre og Romsdal, Vil herved
Ønske deg til lukke med
80 års dagen 4/12 -09 og samtidig ønske deg GOD JUL og
eit godt Nytt år.
Helsing: Torgeir Sylte.
formann.